Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Informacja - wypłata dodatku osłonowego

Utworzono dnia 22.07.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniach od 22.07.2022 r. do 29.07.2022 r. osobom, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego w styczniu 2022 r. wypłacana jest II rata dodatku osłonowego.

Osoby, które nie wskazały numeru konta bankowego proszone są o odbiór II raty dodatku osłonowego w kasie Banku Spółdzielczego w Tyszowcach.

czytaj dalej na temat: Informacja - wypłata dodatku osłonowego

„Razem Możemy Więcej” – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Utworzono dnia 12.07.2022

      Na mocy umowy pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, a Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od 20 lipca do 31 grudnia 2023 roku realizowany będzie projekt pt. „S. O. S. dla Ukrainy!” na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców przebywających w Polsce. Oferta wybrana została w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

     Projekt skierowany jest do cudzoziemców, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie). Źródłem finansowania są środki rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Działania, jakie kierowane są do cudzoziemców w w/w okresie to: wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawno-socjalne, asystentura w zakresie integracji oraz zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a wszystkie działania skierowane do cudzoziemców są bezpłatne.

     Projekt realizowany jest przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w partnerstwie z trzema podmiotami:
1) Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Tyszowcach,
2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tyszowcach
3) Domem Pomocy Społecznej w Lubaczowie.


     Zajęcia i indywidualne poradnictwo będą odbywały się na terenie diecezji. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań będą zamieszczane systematycznie na stronach internetowych Lidera i Partnerów oraz w placówkach zaangażowanych w realizację zadania.

 

 

czytaj dalej na temat: „Razem Możemy Więcej” – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Utworzono dnia 11.07.2022

Przypominamy, że z początkiem lipca br. wszedł w życie przepis umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
 
Wnioski, które powinny obejmować okres przed 30 kwietnia 2022 r., czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w urzędzie gminy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – do 15 lipca br. Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 
Wniosek należy złożyć na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
 
Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.
Link do rozporządzenia

czytaj dalej na temat: Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Utworzono dnia 06.07.2022

 

          Informujemy, że od dnia 01.08.2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy w formie nieodpłatnych posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023.

         Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka.

 

Obowiązujące kryteria dochodowe:

  1. Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 1.164,00 zł
  2. Dla osoby w rodzinie – w wysokości 900,00 zł/osobę
czytaj dalej na temat: DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 06.07.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Usługa pn.:  Zakup opasek bezpieczeństwa  wraz z kompleksową usługą teleopieki dla mieszkańców gminy Tyszowce w ramach  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 04.07.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opracowanie  dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

na lata 2023-2027

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny