Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

AKTUALNOŚCI, strona 4:

NIEODPŁATNY KURS

Utworzono dnia 07.06.2022

NIEODPŁATNY KURS Z PODSTAW JĘZYKA POLSKIEGO DLA UKRAIŃCÓW PRZYBYŁYCH DO POLSKI

Województwo lubelskie oferuje wsparcie systemowe Ukraińcom, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r., w formie odbycia nieodpłatnego kursu z podstaw języka polskiego.

Szkolenia językowe w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” będą realizowane na obszarze województwa lubelskiego do lipca 2023 r. Nabór uczestników kursów rozpocznie się pod koniec czerwca 2022 r. i będzie trwał do czasu zrekrutowania wszystkich planowanych grup szkoleniowych. Planowane jest przeszkolenie łącznie 1.800 osób w ciągu sześciu 2-miesięcznych tur realizacji szkoleń.

W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Kursy będą prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, w systemie stacjonarnym lub zdalnym, w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy. Rekrutacja uczestników projektu prowadzone będzie przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona wyłonionym w tym celu zewnętrznym instytucjom szkoleniowym. W powiecie tomaszowskim planowane jest utworzenie jednej grupy szkoleniowej.

 

czytaj dalej na temat: NIEODPŁATNY KURS

Kolejna partia darów dla uchodźców z Ukrainy

Utworzono dnia 26.05.2022

Kolejna partia darów dla uchodźców z Ukrainy

           W dniu 26.05.2022 r. Gmina Tyszowce jako „Gmina Przyjazna Seniorom” otrzymała kolejną partię darów dla uchodźców z Ukrainy od Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora z Krakowa.

Pan Marek Pilch - Ambasador Głosu Seniora, dostarczył zebrane przez Stowarzyszenie dary dla uchodźców z Ukrainy. Otrzymaliśmy żywność i artykuły higieniczne.

Serdecznie dziękujemy za dary, które pozwolą nam zabezpieczyć podstawowe potrzeby uchodźców przebywających na terenie naszej gminy. Tym razem przy odbiorze darów uczestniczyły seniorki z Tyszowieckiego Klubu Seniora w Tyszowcach.

Serdecznie dziękujemy za okazane serce.

Dobrze mieć takich przyjaciół!!!

czytaj dalej na temat: Kolejna partia darów dla uchodźców z Ukrainy

Zbiórka na odbudowę domu po pożarze

Utworzono dnia 19.05.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach poniżej udostępnia link do zbiórki na odbudowę domu po pożarze.

https://zrzutka.pl/tyszowce-odbudowa-domu-po-pozarze

czytaj dalej na temat: Zbiórka na odbudowę domu po pożarze

DOFINANSOWANIE DO ODBIORU NAZIEMNEJ TV CYFROWEJ

Utworzono dnia 25.04.2022

DOFINANSOWANIE DO ODBIORU NAZIEMNEJ TV CYFROWEJ

Dotychczasowa technologia nadawania została zastąpiona nowym standardem DVB-T2/HEVC i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej ilości programów telewizyjnych w jakości obrazu HD/UHD oraz dźwięku. Najnowocześniejsze odbiorniki telewizyjne są już wyposażone w standard DVB-T2/HEVC lecz dla znacznej liczby posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub zakupu nowego odbiornika telewizyjnego. Część gospodarstw domowych nie może być przygotowana na dodatkowy koszt zakupu odpowiedniego sprzętu pozwalającego na nieprzerywany odbiór telewizji.

W związku z powyższym, został przygotowany program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstwa domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej, w których może wystąpić deficyt środków na dostosowanie sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora.

Dofinansowaniem objęty jest zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 515), czyli takiego który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie. Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście, przez pełnomocnika (tj. członka rodziny lub domownika) albo w tradycyjnej formie papierowej (tj. w placówkach Poczty Polskie)j.

Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe. Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby je otrzymać wnioskodawca składając wniosek musi oświadczyć, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego.

Więcej szczegółów na temat zmiany standardu nadawania oraz programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego znaleźć można na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dvbt2 lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.

 

czytaj dalej na temat: DOFINANSOWANIE DO ODBIORU NAZIEMNEJ TV CYFROWEJ

POPŻ - PODPROGRAM 2021

Utworzono dnia 07.04.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniach  08.04.2022 r. i 11.04.2022 r. w godz. 8.00-15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będą wydawane paczki żywnościowe.

czytaj dalej na temat: POPŻ - PODPROGRAM 2021

Informacja - wypłata dodatku osłonowego

Utworzono dnia 28.03.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniach od 28.03.2022 r. do 31.03.2022 r. osobom, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego w styczniu 2022 r. wypłacany jest dodatek osłonowy.

Osoby, które nie wskazały numeru konta bankowego proszone są o odbiór pierwszej raty dodatku osłonowego w kasie Banku Spółdzielczego w Tyszowcach.

Ponadto informuje się, że w miesiącu styczniu 2022 r. do tut. Ośrodka wpłynęły 583 wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego. Na dzień 28.03.2022 r. zaplanowano wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 203 903,18 zł.

 

czytaj dalej na temat: Informacja - wypłata dodatku osłonowego

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Utworzono dnia 24.03.2022

          Informujemy, że osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z pózn. zm.) mogą otrzymać świadczenie pieniężne przysługujące w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Maksymalny okres wsparcia to 120 dni.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach ( pokój nr 3). Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres już udzielonej pomocy).

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterownia

czytaj dalej na temat: Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informacja

Utworzono dnia 22.03.2022

          Informujemy, że zbiórka darów rzeczowych (tj. artykułów spożywczych, pielęgnacyjno-higienicznych oraz środków czystości) dla uchodźców z Ukrainy oraz wydawanie darów odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

czytaj dalej na temat: Informacja

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 22.03.2022

           W dniu dzisiejszym Gmina Tyszowce otrzymała dary rzeczowe dla uchodźców z Ukrainy od Społeczności Szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Przewalu.

Otrzymaliśmy artykuły spożywcze i higieniczne, koce oraz nosidełka.

Serdecznie dziękujemy za dary, które pozwolą nam zabezpieczyć podstawowe potrzeby uchodźców przebywających na terenie Gminy Tyszowce.

czytaj dalej na temat: Pomoc dla obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny