Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, a także rodzicom którzy wychowali przynajmniej trójke dzieci.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 10,00 zł.

Na jaki czas można uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

  • rodzice - na całe życie,
  • dzieci - do ukończenia 18 lat,
  • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się w szkole,
- do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodniez oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy sięw szkole wyższej.

  • dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia
    w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
  • Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

      Kartę przyznaje  Burmistrz Tyszowiec  na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wszystkie informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny