Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
przetwarzanych przez MOPS w Tyszowcach

 

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z MOPS w Tyszowcach). Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Dane kontaktowe wyznaczonego Inspektora ochrony danych osobowych:
Ewa Fidecka, adres email: iod@data-partners.pl

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do zrealizowania obowiązku  wynikających z następujących przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
 2. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 808 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.),
 6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297),
 7. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.),
 8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),
 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) - w zakresie realizacji dodatków energetycznych,
 10. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407),
 11. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329),
 12. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
 13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.),
 14. ustawy z dnia 6 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
 15. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) - zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze.

Zakres danych osobowych, które Państwo podają określona jest przez ww. ustawy. Nie gromadzimy danych osobowych, które bezpośrednio nie wynikają z realizacji ww. ustaw.

Dane osobowe sa zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na podstawie ww. przepisów prawa. Nieprzekazanie ich spowoduje niemożność realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.

Komu udostępnimy Państwa dane osobowe?

MOPS w Tyszowcach udostępni Państwa dane osobowe innym podmiotom, jeżeli będzie miał ku temu odpowiednią podstawę prawną.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe MOPS w Tyszowcach przechowuje zgodnie z okresem wskazanym w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7/2011 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach z dnia 17.10.2011 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Organizacji i Zakresu Działania Składnicy Akt oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 2. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 4. Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych- czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie)?

MOPS w Tyszowcach nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób automatyczny w tym przez profilowanie. „Profilowanie” zgodnie z RODO polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej np. osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny