Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Zasady kwalifikowania

Zasady kwalifikowania i uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Perespie

 

1.Uczestnikiem Klubu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest w wieku powyżej 60 lat,
 2. jest osobą nieaktywną zawodowo,
 3. zamieszkuje na terenie Gminy Tyszowce,
 4. jest osobą samodzielną w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,
  a w szczególności higienicznych i żywieniowych,
 5. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału zajęciach oferowanych w Klubie.

2.W pierwszej kolejności do Klubu będą kierowane osoby:

 1. samotne;
 2. osoby samotnie gospodarujące;
 3. o niskim statusie ekonomicznym;
 4. mieszkające na terenie wiejskim;
 5. niepełnosprawne.

3.Warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia do Klubu jest:

 1. dysponowanie wolnym miejscem,
 2. spełnianie powyższych warunków.

4.O kwalifikacji kandydatów do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Osoby, które zostały zakwalifikowane do Klubu, a nie zostały przyjęte z uwagi na brak wolnych miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Klubie, osoby przyjmowane są kolejno z listy rezerwowej.

7. Do Klubu przyjmowane są osoby na postawie:

 1. pisemnego wniosku o przyjęcie do Klubu;
 2. deklaracji uczestnictwa w zajęciach Klubu „Senior+” w Perespie;
 3. oświadczeniu uczestnika Klubu „Senior+” w Perespie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnieniu wizerunku;
 4. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących;
 5. dokumentów potwierdzających dochód kandydata lub rodziny w zależności od sytuacji rodzinnej;
 6. zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”;
 7. innych dokumentów w zależności od potrzeb.

8. Okres pobytu i rodzaj przyznanych usług w Klubie ustala kierownik MOPS w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i zebraniu żądanych dokumentów.

9. Kierownik MOPS może uchylić decyzję administracyjną przyznającą usługi w Klubie,
w przypadku:

 1. nieuzasadnionych nieobecności uczestnika;
 2. ponad miesięcznej nieuzasadnionej i niezgłoszonej nieobecności przez uczestnika, zwłaszcza w sytuacji gdy na przyjęcie do Klubu oczekują inne osoby;
 3. wielokrotnego lub rażącego naruszenia przez uczestnika zasad ustalonych w regulaminie porządkowym Klubu „Senior+”;
 4. znacznego pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie w Klubie;
 5. rezygnacji uczestnika z zajęć w Klubie.

 

Uchwała Nr XXXIII/200/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad kwalifikowania i zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Perespie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny