Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Ponoszenie odpłatności

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt  w Klubie „Senior+” w Perespie

 

1.Odpłatnośc za pobyt w Klubie „Senior+” w Perespie ustala w drodze decyzji administracyjnej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

2.Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” uzależniona jest od dochodu uczestnika.

3.Odpłatność w Klubie „Senior+” ustala się według następujących zasad:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę
w rodzinie jako procent kryterium dochodowego

 

Miesięczna wysokość odpłatności jako % dochodu osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie

      Osoba samotnie

        gospodarująca

           Osoba w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% -150%

0,5%

1%

151% - 200%

1%

1,5%

201% - 250%

1,5%

2%

251% - 350%

2%

2,5%

351% - 450%

2,5%

3%

451% -550%

3%

3,5%

powyżej 550%

3,5%

4%

4.Uczestnikom nalicza się opłatę następująco: opłatę należną od uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.

5.Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”, może być na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona
z ponoszenia odpłatności na czas uzasadniony trudną sytuacją uczestnika,
w szczególności w przypadku:

  1. ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystanie z płatnych usług opiekuńczych,
  2. zdarzenia losowego.

6.Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
w przypadku śmierci uczestnika.

7.Opłata za pobyt w Klubie „Senior+” jest wnoszona na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach w terminie do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa w Klubie „Senior+”.

8.Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w Klubie „Senior +” jest dokumentacja Klubu potwierdzająca obecność uczestnika i zawierająca jego podpis.

 

Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 9 sierpnia 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie ”Senior+” w Perespie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny